Capsregler

Caps är ett dryckesspel som går ut på att med kapsyler (caps) träffa sina motståndares muggar. För att kunna spela krävs det medspelare, dryck, kapsyler samt plastmuggar.

Plastmuggarna placeras i en ring med en mugg framför varje deltagare samt två gemensamma mittenmuggar, en helt alkoholfri. Deltagarna skall sitta i skräddarställning och ha en benlängds avstånd till egen mugg. Varje deltagare fyller på sin mugg med valfri dryck till en lagom mängd (ca 2 fingrar högt) och ringen fyller gemensamt upp mittenmuggarna. 

Kapsylen skall hållas mellan tumme och pekfinger (tummen inuti och fingret utanpå kapsylen) och vid kast får armbågens vinkel ej överstiga 90 grader. Under ett kast måste armbågen hela tiden ha kontakt med knäet. Spelet spelas medsols och deltagaren utmanar en motståndare genom att kasta i dennes mugg, den utmanade skall då svara med att kasta i utmanarens mugg, och detta fortsätter till det att någon missar. Den som har missat dricker då egen mugg. Om utmanaren vann duellen fortsätter denna att utmana andra deltagare. Om den utmanade vann duellen fortsätter spelet medsols med deltagaren efter den som startade utmaningen. 

När du av någon händelse tömmer din mugg måste du själv fylla upp den till ursprungsnivån. 

Skulle någon deltagare i det första kastet under sin tur träffa egen mugg så dricker spelaren upp den. Skulle spelaren i sitt första kast träffa någon av mittenmuggarna så dricker spelaren upp en av dem (valfritt vilken) som straff samtidigt som samtliga spelare dricker upp egen mugg. Därefter fylles mittenmuggen upp igen av alla spelare. I båda fallen fortsätter sedan spelet medsols. 
Träff av mittenmugg eller egen mugg under duell räknas enbart som miss.
Under spelets gång kan kontroll avkrävas på motspelare som antas sitta för nära egen mugg. Kontroll utföres (en benlängd skall det vara) och om spelaren sitter för nära drickes egen mugg som straff, är avståndet korrekt skall den som begärde kontrollen dricka sin egen mugg.
Om utrymmet skulle vara begränsat kan längdregeln bortses ifrån.
Om en mugg välter ska muggens ägare fylla upp muggen så att den inte välter igen. Kastet räknas som en miss och spelet går vidare.

Om en regel bryts bestraffas capsaren genom att dricka upp sitt glas.
Vid upprepade regelbrott kan resten av ringen diskvalificera den olydiga capsaren.

Tillägg för NolleCaps-turnering

Varje spelare startar med en plastmugg och när muggen har blivit urdrucken skall det ritas ett streck på muggen, spelare som träffar en mittenmugg ritar ett extra streck. När man har fått 5 streck på sin mugg åker man ut. När det endast är en spelare kvar så har denne vunnit.