Nolla

Nolla är du som blivit antagen vid någon av Luleå Tekniska Universitets utbildningar (oavsett om det gäller campus Luleå eller på någon av våra andra studieorter) och deltar under Nolleperioden.


 
 
 

Nolleperioden 2019 i samarbete med