Studentoverallen

Studentoverallens historia är inte helt lätt att klarlägga. Klart verkar emellertid vara att den dök upp första gången i början av 1970-talet på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Teknologerna laborerade i overaller och man började gå ut med dessa på studentpuben. En sägen säger att någon student inte hann byta om då han skulle roa sig på kvällen. Overallanvändandet spred sig sedan tack vare olika sexmästeriers turnerande landet runt på olika hög- skolor och universitet, vid mitten av 1980-talet var overallen etablerad som företeelse. Overall används även i Finland efter att svenska utbytesstudenter fört dit traditionen under 1970-talet.

Overallspridningen är olika på olika universitet. Vid Chalmers har bara de som är med i sexmästerier eller så kallade PR-föreningar overall. I Linköping och Umeå har man precis som vi har här, en overall för varje utbildning. Trenden verkar tydligen vara att ju mindre universitet, ju mer används overallen.  Vid Uppsala och Lunds universitet så ogillar man overaller och de enda som veterligt använder dem där är teknologer och möjligen ekonomer, dessa är också de som överlag använder dem mest landet över. Men annars är det väl med overallen som med det mesta att det går mode även i detta...

Länge leve overallen!