Overalletikett

Overallen är allmänt ansedd som studentens vackraste plagg. Detta till trots är den ej lämplig vid uppklädda fester.

Tvättning av overall får endast ske om dess ägare befinner sig i overallen vid tvättillfället. Lämpliga faciliteter för detta kan vara en dusch, älven, eller en bra fontän.

Tygmärken bör sys på ordentligt. Du får endast med ägarens tillstånd göra åverkan (skriva/rita eller på annat sätt skada) på en overall.

Overallen är helig, lyssna på dess inneboende.