Overallsfärger

För att kunna identifiera vilket program en student läser har varje program en egen färgkombination på sin overall. Tanken är att kroppsfärgen visar vilken sektion man tillhör sen specificerar armarna vilket program under den sektionen men en del undantag finns. Högskoleingenjörsprogrammen har samma färg som sin motsvarande civilingenjörsprogram men med en svart revär på armen. Nedan hittar du ovveguide för respektive kår.

 

 


 

För mer info besök:

TKL - http://teknologkaren.se/
LS - http://luleastudentkar.com/