Sektioner

Luleå studentkår

Ekonomsektionen (LS)

Ekonomsektionen är en av sex sektioner som är en del av Luleå Studentkår. Vi består av alla ekonomi– och fastighetsmäklarstudenter som är kårmedlemmar.

Ekonomsektionen finns till för att göra studenternas studietid så bra, rolig och lärorik som möjligt, för att göra detta bedriver Ekonomsektionen utbildningsbevakning för de olika programmen. Ekonomsektionen försöker även att sammanlänka studenterna med näringslivet och erbjuder därför många olika evenemang där det finns möjlighet att träffa företag. Utöver detta håller Ekonomsektionen bland annat i mässor, sittningar och aktierelaterade event.

Har du frågor om oss eller är du intresserad av att engagera dig i Ekonomsektionen? Tveka inte att höra av dig. Du kan även hitta mer information om oss på vår Facebooksida och hemsida.

SvF - Samhällsvetenskapliga Föreningen vid LTU

Om du studerar Psykologi, Sociologi eller Rättsvetenskap så är det här din studentförening. Vi jobbar för att ge dig en så meningsfull studietid som möjligt med event som passar din skolgång och ditt framtida yrkesliv. Vi har nära kontakt med lärare, företag och fackförbund så att du som student kan få ut så mycket som möjligt av din tid. För att kvalitetssäkra din utbildning så driver vi utbildningsbevakning för alla program. Vi anordnar även event, mingel och företagsträffar och har nära samarbeten med de andra sektionerna inom LS. Välkommen till oss.

Mer info om oss hittar ni på:

Insta: @svf.ltu

Facebook: @svf.ltu

Sektionen för Hälsa och Lärande, SHoL  (LS)

Sektionen för hälsa och lärande, även kallad SHoL, är sektionen för skolans alla pedagog- och hälsovetarstudenter. Vi må vara Luleå Studentkårs yngsta sektion, men ålder är inte allt. Till medlemsantal är vi den största sektionen, och vi fortsätter växa. SHoL består av och arbetar för sina medlemmar. Detta sker på olika plan. Det viktigaste vi gör är utbildningsbevakning, där stöttar vi våra medlemmar i frågor rörande utbildningen och jobbar gentemot institutionerna KKL och HLV. Vi jobbar även för en så bra studiemiljö som möjligt, men också med frågor rörande arbetsmarknaden och möjliga arbetsgivare. Vi har som ambition att vi ska ha det så roligt under vår studietid som möjligt, och därför gett två av våra utskott uppgiften att anordna diverse event under året. Verkar detta intressant kan ni alltid spana in oss på www.shol.luleastudentkar.com eller Facebook. Har ni har några frågor kan ni nå oss på vår mail, styrelsen@shol.se. Hoppas vi ses och hörs i framtiden!

TEKNOLOGKÅREN

Geosektionen (TKL)

Geosektionen, anno 1973, är den största och äldsta sektionen vid Luleå tekniska universitet som vänder sig till dem som läser utbildningar under institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser (SBN).  Styrelsen med pingvinen Georg i spetsen är Geosektionens överhuvud. I styrelsen och ledningsgruppen för Geo sitter det elever som studerar under SBN samtidigt som dem arbetar ideellt för att alla sektionens medlemmar ska få en så bra studietid som möjligt. Geosektionen har tre huvuduppdrag:

  • Förbättra utbildningarna inom sektionen.
  • Främja kontakten mellan medlemmarna och näringslivet.
  • Främja gemenskapen mellan medlemmarna.

Sektionsföreningarna Arktis, Brinn, S.T.E.N och Voff finns under Geosektionen och dem vänder sig till specifika utbildningar. Geo har även efterfestlokalen Bunkern och sexmästeriet Repet. Under hösten kommer Geosektionens expedition öppna igen, då hittar du oss i F-huset katakomber - mitt emot Gelbe.   

Kontaktuppgifter:
Styret@geosektionen.se
http://www.geosektionen.se/

Maskinteknologsektionen  (TKL)

Maskinteknologsektionen är en av de äldsta sektionerna vid LTU och innefattar programmen Maskinteknik, Teknisk Design, Hållbar Energiteknik, EEIGM, Bilsystemteknik och Tekniskt Basår. I sektionen ingår 12 undergrupper som anordnar olika sociala aktiviteter som t.ex. sittningar, företagsevent och turneringar. Utöver detta har de flesta programmen egna programföreningar som anordnar event och ser till att utbildningarna håller högsta kvalité. På fredagar har vi M-café i vår sektionslokal Julius i E-huset. Där bjuder vi på kaffe, säljer fika och svarar på frågor. Vi engagerade i sektionen jobbar ständigt med att förbättra er studietid och kontakt till arbetsmarknaden.

Har du frågor om oss eller är du intresserad av att engagera dig Maskinteknologsektionen? Tveka inte att höra av dig till oss på mail. Du kan även hitta mer information om oss på vår Facebooksida och hemsida.

Datasektionen (TKL)

Datasektionen tillhör du som pluggar Datateknik, Rymdteknik, eller Teknisk fysik och elektroteknik, ”Y. Sektionen jobbar för att våra medlemmar ska ha en så bra tid som möjligt på universitetet, både med studierna och socialt. Sektionen består av ett styre samt sju stycken utskott som jobbar med allt från utbildningsbevakning till studiesocialt såsom sittningar, pluggfika, företagskvällar och mycket mer.

Målet är att säkerställa en bra utbildning för alla medlemmar och samtidigt se till att alla trivs och får ut det mesta och bästa av sin tid på universitetet! Har du frågor om oss, vill veta mer, frågor i allmänhet eller är intresserad av att engagera sig i Datasektionen tvek inte att höra av dig till oss. Vi finns här för dig!

Kontaktuppgifter:

www.datasektionen.teknologkaren.se
styret@datasektionen.com
Eller spana in oss på Facebook

Ses i höst!

I-sektionen (TKL)

Sektionen för Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet tillhör Teknologkåren och utgörs av civilingenjörsprogrammen Industriell Ekonomi och Öppen ingång. Den består av 10 utskott och föreningar som arbetar med allt från studieövervakning och studiesociala evenemang såsom banketter, sittningar och idrottsturneringar, till att främja kontakten mellan studenter och näringsliv genom företagspresentationer, alumnföreläsningar och casetävlingar. Målet är att sektionens medlemmar ska trivas riktigt bra under sin studietid och även vara förberedda på vad som komma skall efter examen.

Vi är övertygande om att det finns plats för just dig i något av sektionens alla utskott och föreningar, så tveka inte att höra av dig om du är intresserad av att engagera dig!

Kontaktuppgifter:
www.i-sektionen.se
styrelsen@i-sektionen.se

 

* Sidan är inte helt komplett då inte alla sektioner skickat in texter. Fullständig info hittas på respektive kårs hemsida.